Glasvezel in De Fryske Marren dichtbij door samenwerking!

Start glasvezelcampagne in dorpskernen én buitengebied

30 april 2019

Glasvezel in De Fryske Marren dichtbij door samenwerking!
Start glasvezelcampagne DFMopGlas en Glasvezel buitenaf in dorpskernen én buitengebied

Glasvezel voor de inwoners van de Friese gemeente De Fryske Marren. Met dit doel voor ogen slaat de coöperatie De Fryske Mienskip op Glas (DFMopGlas) de handen ineen met de ervaren glasvezelpartij Glasvezel buitenaf. Gisteravond gaven zij, in aanwezigheid van álle dorpsbelangen, het startschot voor de gezamenlijke glasvezelcampagne om de supersnelle internetverbinding in de dorpskernen én het buitengebied van de gemeente te realiseren. Zeer positief gestemd over de samenwerking verlieten alle aanwezige plaatselijke belangen de zaal; klaar om samen de schouders er onder te zetten!

Bewoners kunnen zich vanaf nu tot 1 juli 2019 aanmelden voor een glasvezelabonnement. Als 35% van de bewoners binnen de bebouwde kom en 50% van de bewoners buiten de bebouwde kom dit doet, starten DFMopGlas en Glasvezel buitenaf nog dit jaar met de bouw van het glasvezelnetwerk.  

Informatieavonden in de buurt
Om bewoners alles te vertellen over de planning, aanleg, de voorwaarden en de kosten organiseren DFMopGlas en Glasvezel buitenaf zeven informatieavonden. Inwoners worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. De eerste informatieavonden vinden plaats in week 19 op 8, 9 en 10 mei. De week daarna staan de avonden gepland op 13, 14, 15 en 16 mei. De locaties van de informatieavonden zijn te vinden bij agenda.

Samenwerking DFMopGlas en Glasvezel buitenaf 
De coöperatie DFMopGlas vertegenwoordigt burgerinitiatieven vanuit de hele provincie. Al jaren maakt zij zich hard voor de aanleg van glasvezel in Friesland. Het doel van de coöperatie is om tot een plan te komen waarin zij álle inwoners van de dorpskernen en het buitengebied kunnen voorzien van glasvezel; met elkaar en voor elkaar. Vanuit die coöperatieve gedachte sluit Glasvezel buitenaf zeer goed aan bij de ideeën van DFMopGlas. Door nu samen verder te gaan met Glasvezel buitenaf realiseren de twee partijen dat alle inwoners van de dorpskernen én het buitengebied toegang kunnen krijgen tot het snelle internet. 

Bewoners moeten zich vóór 1 juli 2019 aanmelden
Dit kunnen zij doen door een glasvezelabonnement af te sluiten bij één van de vijf dienstaanbieders; Caiway, Cbizz, Delta, Helden van Nu en Online. Voorwaarde voor de aanleg is dat voldoende bewoners (35% binnen de bebouwde kom en 50%  buiten de bebouwde kom) een abonnement afsluiten. Alleen dan krijgt de aanleg een “GO”. De aanleg in de kernen is daarin afhankelijk vanvoldoende deelname (50%) in het buitengebied. 

Naast een abonnement bij een dienstaanbieder betalen de inwoners een bijdrage voor de aansluiting. Deze week ontvangen inwoners een persoonlijke brief met meer informatie hierover.

Ervaring Glasvezel buitenaf
Glasvezel buitenaf heeft al in 42 andere gebieden succesvol campagne gevoerd. Maar liefst 150.000 adressen heeft Glasvezel buitenaf al een aanbod gedaan en 60% daarvan beschikt na aanleg over snel internet.