Nog 1 week te gaan: 42,1% buiten & 21,8% binnen

Er zijn dit weekend veel aanmeldingen binnengekomen en inmiddels heeft 42,1% buiten de bebouwde kom en 21, 8% binnen de bebouwde kom zich aangemeld voor glasvezel. Deze percentages zijn heel goed. In de statistieken is te zien dat het verloop van de aanmeldingen mooi boven de gemiddelden ligt. Met nog precies 1 week te gaan we die eindstreep halen! Vergeet dus niet u aan te melden vóór 1 juli!

Afgelopen week zagen we veel gebieden de benodigde percentages halen. In het buitengebied hebben Snikzwaag, Oldeouwer, Akmarijp, Ouwster-Nijega, Vegelinsoord, Joure, Rotstergaast en Lemmer meer dan 50% op de teller staan.

Binnen de bebouwde kom hebben Akmarijp en Vegelinsoord, Terkaple, Ouwsterhaule, Rijs en Tjerkgaast meer dan 35% op de teller staan.  Ook Haskerhorne heeft inmiddels voldoende deelname en Goingarijp volgt naar verwachting vandaag of morgen.

Heeft u nog vragen, behoefte aan meer informatie en/of wilt u zich ter plekke aanmelden? Ga naar één van de aanmeldavonden bij u in de buurt! De aanmeldavonden vindt je in onze agenda.