Glasvezel in Joure, Balk en Lemmer?

Ons doel is glasvezel voor iedereen in de gemeente De Fryske Marren; voor de hele mienskip! Wij willen inwoners van het buitengebied én alle kernen voorzien van een glasvezelaansluiting.  Ook de inwoners van Balk, Joure en Lemmer willen wij graag voorzien van een aansluiting. Toch kunnen de inwoners binnen de bebouwde kom van deze plaatsen zich op dit moment niet aanmelden. Waarom niet?

Gezien de omvang van de gemeente De Fryske Marren kunnen wij niet iedereen tegelijk een aanbod doen. Alle inwoners van het buitengebied en de kleine dorpskernen hebben begin mei een aanbod gehad. Ook de inwoners van het buitengebied van Joure, Lemmer en Balk hebben dit aanbod gehad. Zij kunnen tot 1 juli een abonnement afsluiten. Daarna krijgen de inwoners die binnen de bebouwde kom van Balk, Joure en Lemmer wonen een aanbod. We maken dit verschil omdat grotere kernen anders georganiseerd zijn dan kleine dorpskernen. Wij zijn van mening  dat de aanpak in grote kernen daarom een andere moet zijn dan in het buitengebied/kleine kernen.  We vragen de inwoners die binnen de bebouwde kom van Joure, Lemmer en Balk wonen nog even geduld te hebben. We zijn onderweg!

Bedrijventerreinen Balk en Lemmer De bedrijventerreinen in Balk en Lemmer hebben ook een aanbod gehad en kunnen tot 1 juli een abonnement afsluiten. De bedrijventerreinen in Joure nemen we mee in fase 2.