Eerste dorpen halen benodigde percentages!

Heel goed nieuws! We zien dat de eerste dorpen de benodigde percentages hebben gehaald. In het buitengebied hebben Rotstergaast, Ouwster-Nijega, Akmarijp, Joure,Vegelinsoord, Oldeouwer en Snikzwaag inmiddels meer dan 50% op de teller staan. Haskerhorne volgt naar verwachting morgen of overmorgen.

Binnen de bebouwde kom kunnen we Akmarijp en Vegelinsoord al feliciteren met een score boven de 35%. Voor de kernen Terkaple, Ouwsterhaule, Tjerkgaast is de eindstreep ook in zicht. Nog een paar aanmeldingen en dan bereiken zij ook de 35%.

Bert Veenstra is één van de ambassadeurs in De Fryske Marren. Samen met vrouw en zoontjes Rick en Jort woont hij in Snikzwaag. Het bericht dat het percentage in Snikzwaag is gehaald vindt Bert in 1 woord prachtig! “Top dat er voldoende mensen in hebben geschreven in Snikzwaag! Ik twijfelde er niet aan dat we het gingen halen, bij eerdere informatiebijeenkomsten bleek de bereidheid al groot. Maar, de wedstrijd is pas gelopen als je de finish hebt gehaald! Nu maar hopen dat de andere dorpen snel volgen. Het leeft enorm, maar mensen blijken toch pas in de laatste dagen in te schrijven. Laten we solidair zijn en gezamenlijk kiezen voor het enige initiatief wat iedereen een aanbod wil en kan doen! DFMopGlas met Glasvezel buitenaf.”

Percentage op dit moment  
Om over te gaan tot aanleg kijken we naar het totale aantal aanmeldingen van het hele gebied. Het is belangrijk dat in het hele gebied gezamenlijk 35% binnen de bebouwde kom en 50% buiten de bebouwde kom halen. Op dit moment heeft 36,3% van de bewoners buiten de bebouwde kom en 18,7% van bewoners binnen de bebouwde kom zich aangemeld voor glasvezel. Een mooi percentage voor de 12 dagen die we nog te gaan hebben!